loader image

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB olarak 4562 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince; Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan katılımcılarımıza her türlü altyapı ve destek hizmetlerini kesintisiz ve üst düzey kalitede sunarak, Elazığ TDİ Besi OSB’de bulunmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla,

  • Ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde Kalite, Çevre ve ISG yönetim sistemleri anlayışını benimsemek, etkin olarak uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sunduğumuz hizmetlerde katılımcılarımızın beklentilerinin önüne geçmek, katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
  • Arıtma tesisi süreçlerimizde yükümlü olduğumuz yasal şartlar, ulusal ve uluslararası standart şartlarını yerine getirerek çevreyi korumak,
  • Arıtma süreçlerimizde kaynakları verimli kullanmak, doğayı korumak ve kirlenmeyi önlemek,
  • Tüm çalışanlarımıza Kalite & Çevre & ISG ile ilgili sürekli eğitim, motivasyon ve farkındalık sağlamak,
  • Tüm ISG tehlikelerimizi ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak,
  • Çalışan ve çalışan temsilcilerimizle katılım ve istişare için uygun koşulları sağlamak,
  • Kalite, Çevre ve ISG yönetim sistemleri faaliyetlerimizde güvenli, sağlıklı, verimli bir iş ortamı oluşturarak, performansı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
  • Konularında gerekli hassasiyeti göstereceğimizi taahhüt ederiz.