loader image
Elazığ TDİ Besi OSB

Hakkımızda

Elazığ Tarımda Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2018 yılının 2. çeyreğinde hayata geçirilmesi için İl Özel İdaresi (6 Hisse), ETSO (2 Hisse) ve Ticaret Borsası (1 Hisse) tarafından ilk çalışmaları başlatılmış olup, 114.470,00 TL bir hisse oranına denk gelecek şekilde paylara ayrılıp gerekli ödemeler tamamlanmıştır.

04/02/2019 tarih ve E.1141327 sayılı yazı ile yer seçimi (Merkez Kürdemlikhas Cevizdere mevkii 855.542,00m2) Bakanlığımız tarafından onaylanarak Kurucular Kurulu Başkanlığı Sıfatı kazandırılmıştır.

Toplamda farklı kapasitelerde (50,100,200,400) 61 işletme planlanan OSB’mizde 7.300 Büyükbaş besi hayvanı yetiştirilmesi, Biyogaz Üretim Tesisi, Yem Üretim Tesisi, Gübre Üretim Tesisi, Acil Kesim Ünitesi, İdari Merkez Binası, Açık Otopark, Akaryakıt İstasyonu, Karantina Alanları, Yeşil Alanlar, Toplantı Salonu, Kafeterya, Yemekhane Ve Veteriner Bakım Hastanesi gibi tesislerimiz üreticilerin hizmetine sunulması hedeflenmiş ve gerekli tüm planları bakanlık tarafından onaylatılmıştır.

21/01/2021 tarihi itibari ile ÇED Raporu olumlu belgesini alan OSB’miz hisseleri oranlarında paydaş kurumlarca belirtilen, toplamda 15 kişiden oluşan müteşebbis heyet toplantısı yapılarak yönetim kurulu belirlenmiş ve Kuruluş Protokolündeki esaslar yerine getirilerek 31/03/2021 tarihinde 26 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandırılmıştır.

OSB’miz gelinen noktada 2022 altyapı yatırım programına dahil olabilmesi için uygulanacak tüm planlar (İmar Parselasyon, Ahır Avan Projeleri, Yerleşim Planı ve Tevhit İfraz) tamamlamış olup Bakanlığımız tarafından istenen fizibilite raporu ve altyapı projelerinin hazırlanması işleri yürütülmeye devam etmektedir.

Bilgilerinize Arz Ederim…

01. TDİOSB büyüklüğü ve hayvan kapasitesi, hedeflenen istihdam sayısı.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB 10 bin baş olarak planlanmış ve 1000 istihdam öngörülmektedir. Ancak OSB entegre tesisleri olan Gübre, Yem, Biyogaz ve 60 dönümlük bir alanda kurulacak olan sera ile birlikte istihdam sayısının hedeflenen 1000 kişiden daha fazla olması öngörülmektedir.

02. OSB’nizin kuruluş süreci vizyonu, Kent dinamiklerinin süreç üzerindeki etkisi, Sosyal donatı alanları.

Elazığ Tarıma Dayalı Besi OSB 855 Ha. kurulacak olup, 50-100-200-400 Baş kapasiteli işletmeler şeklinde planlanmıştır. Toplam 10.000 baş kapasiteli OSB içerisinde Biyogaz Üretim Tesisi, Yem Üretim Tesisi, Gübre Üretim Tesisi, Acil Kesim Ünitesi, Kojenerasyon, İdari Merkez Binası, Açık Otopark, Akaryakıt istasyonu, Hayvan Park alanı, Yeşil alanlar, Toplantı Salonu, Yemekhane ve Veteriner Bakım Hastanesi şeklinde planlanmıştır. İlin hayvancılık potansiyelinin güçlü altyapılarla desteklenmesi ve sektörün bölgede çekim merkezi haline gelmesi için Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB fikri 2018 yılında Elazığ’da oluşmaya başlamıştır.

Elazığ Valiliği öncülüğünde, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Elazığ Ticaret Borsası işbirliğinde İl Tarım Müdürlüğü, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlarla uzun süren istişare ve ön hazırlıklar devam etmiştir. Yer tespitinin yapılması ve Tarım Bakanlığı’na gerekli müracatların yapılarak kurulum çalışmaları ve ÇED süreci iki yıllık bir sürecin ardından Tarım Bakanlığınca 2021 yılında onaylanmıştır. Elazığ TSO hizmet binası içerisinde Bölge Müdürlüğü ihtisas edilerek, daha önce Elazığ TSO’da görev yapmış, Besiciliğe hali hazırda devam eden ve sektörün içerisinden gelen Alper Kılbitmez Yönetim Kurulu kararı ile Bölge Müdürü olarak atanmıştır.

03. Tüzel Kişilik Kazanan TDİOSB’nin şehrin tarım/hayvancılık sektörleri için taşıdığı önemi, Kentin tarım ve hayvancılık sektörlerine katkıları. Uygulanan yenilikçi teknikler ve uygulamalar.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB halen şehrin muhtelif yerlerinde kümelenmiş olan ve bir çoğu da dağınık halde bulunan besi ahırlarını tek bir lokasyon içerisinde bir araya getirecektir. Bu proje ile sektörün kurumsal kapasite artımı ve modern yapılanma süreci büyük ölçüde değişim yaşayacak ve sektör yeni bir gelişim süreci içerisine girecektir. Dağınık halde bulunan ahırların toplanması ile birlikte başta atıkların değerlendirilmesi mümkün olacak ve Bölgede yer alan tüm işletmeler de OSB altyapı imkanlarından istifade ederek sürdürülebilir bir büyüme sürecine girecektir. Tamamen çevreci bir teknolojiyle donatılan OSB, çevreye zararın aksine fayda sağlayarak bu alandaki sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirmiş olacaktır.

Kaba ve Slajlık yem temini, lojistik ve veterinerlik hizmetleri, kendi enerjisini üreten, gübre ve yem tesisi olan Türkiye’de örnek bir OSB planlanmıştır. Hayvancılık sektörüne yeni bir dinamizm kazandıracak olan Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB ayrıca tarımsal üretiminde yeniden planlanması ile çiftçiler içinde yeni bir fırsat kapısı olacaktır

04. Hayvancılık işletmelerinin insan ve çevre sağlığına yönelik hedefleri:

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB yer seçim çalışmaları çok uzun ve titiz bir çalışma ile sonuçlandırılmıştır. Elazığ bölgesinde en fazla besi çiftliklerinin bulunduğu ve dağınık olmaları nedeniyle çevresel tehdit konumunda olan tüm bu çiftlikler ve ahırlar tek bir merkezde toplanmaktadır. Atık su, drenaj, arıtma, çevresel etkilerin en aza indirilmesi için atıkların değerlendirilmesi gibi çok geniş bir yelpazede konu değerlendirilmiştir.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB’de yer almak isteyen mevcut üreticiler ile sektöre yeni girecek olan müteşebbisler için başta TKDK destekleri olmak üzere tüm devlet desteklerinden istifade etmeleri için Elazığ TSO Proje ve Yatırım Destek Ofisi devrede olacaktır. Yine Elazığ ilinde OSB’lerde yapılacak yatırımların Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade edecek olması girişimciler için çok değerli bir fırsat olacak ve Bölge için müteşebbislerin yoğun bir ilgisi beklenmektedir.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB ile tarım ve hayvancılık sektörlerinin müşterek yeni bir gelişim sürecine girmesi ve bugüne kadar ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılık sektörleri ile öne çıkan Elazığ’da sektörün çok daha ciddi boyutlarda ekonomik değer üretmesi muhtemel olacaktır.

Atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, Bölgenin atıkları ile enerji üretimi, seracılık faaliyetleri ve gübre ile yem üretimi Bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacaktır.

Bölgenin yaklaşık iki yıl süren bu yapılanma sürecinde her bir ayrıntı profesyonelce masaya yatırılarak tüm süreçler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kurucu ortaklar, sektör temsilcileri, şehrin tüm paydaşları ve dinamikleri sürecin her aşamasında yer almış ve katımları ile değer üretmişlerdir.

Bu hassas sürecin ardından ortaya çıkan projeler ve süreçler büyük bir heyecan ile başlatılmış ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok büyük destek ve katkıları ile şekillenmeye başlamıştır. 2021 yılı sonu ve ya 2022 yılı ilk yarısı itibarı ile işletmelerimiz yerini almaya başlayacak ve hem ilimiz hem de Ülkemiz ekonomisine değer üretilmeye başlayacaktır.

Not: Milli Emlak Müdürlüğü’nden tapu devirleri gerçekleşmiş olup, imar  planlarımız askı sürecine geçmerek ve onaylanma sürecine girmiştir.