loader image

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB olarak 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği gereğince; Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan katılımcılarımıza her türlü altyapı ve destek hizmetlerini kesintisiz ve üst düzey kalitede sunarken enerjiyi verimli kullanmak ve enerji maliyetlerimizi azaltmak amacıyla Enerji Yönetim Sistemi’ni etkin şekilde uygulamayı ve bu süreçte gerekli tüm kaynak ve bilgiyi sağlamayı taahhüt ederiz.

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında, Ulusal / Uluslararası standartları, yasal yükümlülükleri ve diğer şartları yerine getirerek hizmetlerimizi sunmayı ve sürekliliğini sağlamayı, Politikamıza, Amaç ve Hedeflerimize uygun olarak; Enerji yönetim sistemini ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, Tüm çalışanlarımıza ve katılımcı firmalarımıza enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmayı, bu sayede çevreyi korumayı, Tüm süreçlerimizde tasarım ve tedarik faaliyetleri için enerji verimliliği kriterini dikkate alarak, ürünlerin ve hizmetlerin buna uygun olarak seçimini sağlamayı, politikamız olarak benimsiyoruz.